Bể sinh hóa – KCN Vũng Áng – Hà Tĩnh

0931.698.383