(Untitled)

7/2013 Draco Việt Nam trúng thầu hợp đồng cấp vật tư hạng mục Ván coppha gỗ ép phủ phim cho dự án Nhà ga T2 Nội bài, Sóc Sơn, Hà Nội.

093.169.8383