Nhà máy dệt sợi màu HUA FU – Giai đoạn 1 – Bến Lức – Long An (2)

093.169.8383