Nhà máy dệt sợi màu HUA FU – Giai đoạn 1 – Bến Lức – Long An

093.169.8383