SẢN PHẨM CỐP PHA PHỦ PHIM DRACO

Coffa phủ phim luân chuyển ≥ 12 lần (Tối đa 18 lần)

 • Loại gỗ: Hadwood/100% gỗ keo – A
 • Luân chuyển: 12 lần
 • Logo: DIAMOND
 • Film: Dongwha/Hàn Quốc – Dynea
 • Mã sản phẩm: P-Form
 • Bảo hành: 60 ngày

Coffa phủ phim luân chuyển 8 – 10 lần

 • Loại gỗ: Hadwood/gỗ keo, tạp – A/B
 • Luân chuyển: 8 – 10 lần
 • Logo: DRACO
 • Film: Việt Nam/Nâu đen
 • Mã sản phẩm: S-Form
 • Bảo hành: 45 ngày

      

Coffa phủ phim luân chuyển 6 lần

 • Loại gỗ: Hadwood/gỗ keo, tạp – A/B
 • Luân chuyển: 6 lần
 • Logo: DRACO
 • Film: Việt Nam/Nâu đỏ
 • Mã sản phẩm: N-Form
 • Bảo hành: 30 ngày

      

093.169.8383