Lò Than – KCN Vũng Áng

[slideshow gallery_id="17"]

0904.283.386