Nhà máy dệt sợi màu HUA FU – Giai đoạn 1 – Bến Lức – Long An

[slideshow gallery_id="14"]

0904.283.386